Biblioteka
Internetowa
Zmartwychwstańców

Autorzy

Historia

Duchowość

Pedagogia

Biblioteka Internetowa Zmartwychwstańców istnieje od 18 listopada 2009 r. (w nowej odsłonie od 17 lutego 2019 r.) i działa pod patronatem Komisji Studiów Zmartwychwstańczych Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców. Jest to witryna internetowa zawierająca źródła i opracowania dotyczące historii, duchowości i pedagogii Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego (www.xcr.pl). Zbiory BIZ nieustannie są powiększane. Zapraszamy do korzystania i współpracy!