Historia

Podstawowe opracowania historii zmartwychwstańców

Kapituła Zmartwychwstańców z 1872 r.

Od lewej:

ks. Tomasz Brzeska CR, ks. Eugeniusz Funcken CR, ks. Piotr Semenenko CR,
ks. Julian Feliński CR, ks. Hieronim Kajsiewicz CR, ks. Walerian Przewłocki CR,
ks. Karol Kaczanowski CR, ks. Aleksander Jełowicki CR.